نقش وزن مناسب در سلامت روحى زنان

کاهش وزن در زنانى که بیمارى سرطان سینه در آنان تشخیص داده شده است موجب ارتقاى روحى و جسمى آنان مى شود.
به نوشته نشریه سرطان بسیارى از زنان که بیمارى سرطان سینه به تازگى در آنان تشخیص داده شده است ازمشکلات زیادى رنج مى برندکه بى خوابى، افزایش وزن، خستگى مزمن، افسردگى و اضطراب از جمله آنهاست.
نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد چنانچه این زنان به ورزش هاى هوازى مبادرت کنند کیفیت زندگى آنان بسیار بهتر خواهد بود. به گفته محققان ورزش هاى منظم موجب مى شود تا از چاقى مفرط در بیماران جلوگیرى شود و زنان احساس کنند بدن خود را تحت کنترل دارند که درارتقاى سلامت روحى آنان بسیار مؤثر است. گفتنى است مطالعه جدید روى هشتاد و شش زن و به مدت سه سال انجام گرفت.

/ 0 نظر / 40 بازدید