داروهاى ایدز و شیمى درمانى ارتباط با سرطان غدد لنفاوى

دانشمندان دریافتند: ترکیب شیمى درمانى و درمانهاى بیمارى ایدز، باعث بهبود سرطان غدد لنفاوى در برخى از بیماران مبتلا به ایدز مى شود. سرطان غدد لنفاوى، عارضه مربوط به ناهنجارى سلولهاى گلبول سفید سیستم دفاعى بدن است.
پزشکان براى ۷۲ بیمار «اچ آى وى» که به ایدز و سرطان غدد لنفاوى مبتلا بودند، ترکیبى از داروهاى شیمى درمانى و داروهاى درمان HIV را تجویز کردند. حاصل کار نشان داد، شمار نجات یافتگان ایدزى مبتلا به سرطان غدد لنفاوى افزایش پیدا کرد، بدون اینکه آسیب جدى به سیستم دفاعى بدنشان وارد شود. در ۷۹ درصد از این بیماران سرطان غدد لنفاوى کاملاً درمان شد و بیش از ۵۰ درصد از این بیماران (۷۹ درصد) حتى بعد ۴ سال نیز هنوز زنده بودند.

/ 0 نظر / 5 بازدید