دلیلی براى استفاده از شکلات

مطالعات برروى مردان مسن نشان داد، آن دسته از مردان پیر که روزانه یک سوم جلد شکلات مى خورند، فشار خون کمترى دارند و خطر مرگ در آنها کاهش پیدا مى کند. مردانى که از محصولات کاکائو بیشتر استفاده مى کنند، سالمتر هستند. البته مصرف بیش از اندازه شکلات باعث چاقى و خطر ابتلا به بیمارى قلبى و افزایش فشارخون مى شود. بنابراین باید به میزان استفاده از آن توجه کرد.
استفاده از محصولات شکلات مثل دانه هاى کاکائو، نوشیدنى هاى شکلاتى، پودر کاکائو و حبه هاى شکلات باعث کاهش فشار خون در مردان مى شود و ۵۰ درصد خطر مرگ را در آنها کاهش مى دهد. دانه هاى کاکائو داراى فلاونول است که اکسید نیتریک را در خون افزایش مى دهد و باعث تقویت عملکرد رگهاى خونى مى شود. البته کارشناسان این مطالعات را در مورد مردان پیر انجام دادند، اما احتمال مى دهند که بر روى زنان نیز اثر مثبت داشته باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید