تحقیقات جدید نشان می دهند اسیدهای چرب امگا-3 مانند روغن ماهی که برای قلب سودمندند ، به بهبود خلق و خو کمک می کنند.
محققان دریافتند احتمال داشتن دیدگاه منفی ، تکانشی بودن و افسردگی خفیف تا متوسط در داوطلبانی که میزان اسیدهای چرب امگا-3 در خونشان کمتر بود بیشتر بود. و گروهی که سطوح این اسیدهای چرب در خونشان بالاتر بود ، سازگارتربودند.
برخی مطالعات گذشته ارتباط بین سطوح امگا-3 و اختلالات افسرده کننده ، اختلال دو قطبی ، اسکیزوفرنی ، اعتیاد و اختلال نقص توجه را نشان داده اند.
اما مطالعه اخیر نشان داده است که این ارتباط می تواند در افراد سالم نیز رخ دهد. این تحقیق زمینه مطالعات بعدی در زمینه بررسی تاثیر دریافت روغن ماهی بصورت مصرف غذاهای حاوی آن مانند ماهی آزاد و یا از طریق خوردن داروهای مکمل را فراهم می سازد.