نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مصرف بیشتر سبزیجات طول عمر افراد را افزایش می‌دهد.
مطالعات انجام شده بر روی 75 هزار فرد بالای 60 سال در 9 کشور اروپایی نشان دهنده این است که بر اساس رژیم غذایی حاوی سبزیجات، میوه و غلات بیشتر طول عمر افراد افزایش می‌یابد.
نتیجه بررسی‌ها نشان داد که بر اساس رژیم غذایی در کشورهای مختلف این تاثیر در کشورهای یونان و اسپانیا بیشترست، اما در آلمان و هلند چندان مشاهده نشده است.