سابقه فامیلی نقش بسیار موثری در بیماری میگرن دارد
میگرن یک بیماری حمله ایست که با خصایصی چون حملات عود کننده سردرد که ممکن است با اختلالات بینایی و گوارشی همراه باشد یا نباشد .
هنوز به درستی علت میگرن مشخص نشده و مکانیسمی در ایجاد آن شناخته نشده ولی چنین بر می آید که علایم حاصله ناشی از اختلال عملی جریان خون مغز است .
این بیماری در هر سنی ممکن است شروع شود ولی پدیدار شدن آن در دومین یا سومین دهه زندگی است و زنان بیشتر از مردان دچار میگرن می شوند .
علامت بارز میگرن سر درد است .قبل از بروز سردرد ممکن است افسردگی کوتاه مدت، تحریک پذیری، بی قراری، بی اشتهایی ،نقایص میدان بینایی ایجاد شود البته علایم این بیماری در افراد فرق دارد. طی حملات میگرن اغلب علایمی چون تهوع ،استفراغ و فتوفوبی بروز می نماید .
بروز علایمی چون سر دردهای عود کننده توام با تهوع و استفراغ در بیماری که هیچ گونه ضایعه ای در جمجمه ندارد ،میگرن را مشخص می سازد .
اگر در سابقه فامیلی فرد ،بیماری میگرن وجود داشته باشد شناخت حتمی از این بیماری را حتمی می کند.
موثرترین درمان ،درمان روانی به منظور پیشگیری و سپس استفاده از داروهای ضد درد معمولی است .