ماری جوانا مخلوطی سبز ،قهوه ای یا خاکستری رنگ است که از گلهای خشکیده و ریزوبرگهای گیاه شاهدانه یا کانا بیس است.
عنصر فعال:
THC از۴۰۰ ماده شیمیایی در گیاه شاهدانه بیشترین تاثیر روانگردان یا اختلال حواس حاصل از ماری جوانا را در خود دارد. پایداری ماری جوانا به وسیله میزان THCموجود در آن مشخص می شود. اطلاعات اخیر شامل موارد زیر می باشد.رایجترین نوع ماری جوانا به طور متوسط۳ درصد THC است.سین سمیلا از جوانه سر شاخه های ماده ساخته می شودو به طور متوسط دارای ۷/۵ درصد THCاست که البته می تواند به ۲۴ درصد هم برسد.حشیش از گلهای گیاه ماده ساخته می شودو حدود ۲تا۸درصد THC دارد که این اندازه تا۲۰ درصد هم می تواندشامل باشد.روغن حشیش که از حشیش گرفته می شود از ۱۵تا ۵۰ درصدTHC است که البته می تواند تا حدود ۷۰ درصد هم برسد.
روش مصرف:
بیشتر مصرف کنندگان ماری جوانا بیشتر این مخدر را داخل سیگار می گذارند و عموماًبه عنوان Jointمی شناسند.این نوع سیگار حدود۵/۰ تا۱گرم ماده کانابیس دارد که از نظر THCبین۵ تا۱۵۰ میلی گرم متغیر است. این دارو را درپیپ هم می توان به کار برد.یک نوع دیگر مصرف استفاده از قلیان bongاست. راه دیگر استفاده از ماری جوانا جایگزینی این مخدر به جای توتون سیگار است که به آن blunt می گویند. گاهی اوقات افراد ماری جوانا را داخل چای دم می کنند و یا با کاغذ مخلوط می کنند.
اثرات مصرف:
اشخاص مصرف کننده احتمالاًدچار خشکی دهان ،تندی ضربان قلب،فقدان هماهنگی و عدم تعادل و واکنش پذیری می شوند.
گاهی با استفاده این مخدر رگهای خونی چشم متورم می شود ویا برخی دچار بالا رفتن فشار خون ویا دو برابر شدن ضربان قلب می شود. این تاثیر زمانی بیشتر می شود که ماری جوانا با دیگر مواد ترکیب شود.
اثرات ماری جوانا برروی مغز:
THCباعث نابودی نورونهای موجود در سیستم پردازش اطلاعات هیپوتالاموس یعنی آن بخشی از مغز می شود که برای یاد گیری،حافظه و ترکیب تجارب حسی،همراه با هیجان و اشتیاق بسیار حیاتی است.
همچنین از آسیبهای مزمن این مخدر،کم شدن توجه و حافظه می باشد،حال آنکه مصرف آن در دوران پیش از تولد نوزاد با پایین آمدن تعقل کلامی در بچه های پیش دبستانی همراه است.

اثرات ماری جوانا برروی سیستم تنفسی:
افرادی که به طور مرتب ماری جوانا استعمال می کنند،ممکن است همان مشکلات تنفسی افرادی که تنباکو مصرف می کنند را داشته باشند.
این افراد ممکن است دچار سرفه های روزانه و خلط سینه ،علایم برونشیت مزمن و اغلب خشکی سینه شوند. ادامه مصرف می تواند،منجربه عملکرد غیر طبیعی ریه ها و مجاری تنفسی شوند.دانشمندان علایم آسیب بافت ریه یا از بین رفتن آن به وسیله ماری جوانا راکشف کرده اند.